İNKUBASİYA

\[lat.\] инкубация (1. мед. азар галукьай чӀавалай адан лишанар винел акъатдалди фидай чинебан девир; 2. х.м. инкубатордалди какайрай цицӀибар акъаюн).
İNKİŞAFSIZ
İNKUBATOR

Digər lüğətlərdə