İRFAN

\[ər.\] сущ. 1. чирвал, билиг, малумат; кӀелунин нетижада гьасил хьайи камилвал; хабардар хьунухь, ччир хьунухь; 2. культура, меденият, маариф.
İRƏŞMƏ,
İRFİDƏ

Digər lüğətlərdə