İYDƏ

сущ. бот. игида (игид ттар ва адан емиш); // игидадин (мес. ттар).
İYCİL
İYDƏLİ

Digər lüğətlərdə