İYDƏLİ

прил. игид ттарар авай (мес. багъ).
İYDƏ
İYDƏLİK

Digər lüğətlərdə