KÖHLƏN

Ərəb atlarından biridir, ən qoçaq, gözəl yerişli at cinslərindən hesab olu­nur. Ərəb sözüdür: əsli koheylan kimi olub. Bəzən bu sözü “yaxşı bəslən­miş at” mənasında izah edirlər, doğru deyil, cinslə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KÖBƏLƏK
KÖHNƏ QVARDİYA

Digər lüğətlərdə