KÖKLƏMƏK

I. f. 1. mus. to tune (d.), to attune (d.); (orkestri) to tune up; Orkestr alətləri kökləyir The orchestra is tuning up; 2. (sazlamaq) to put* right* (d.), to adjust (d.)

II. f. (tikmək) to tack (d.), to baste (d.)

KÖKƏLTMƏK
KÖKLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə