KÜNDƏ

KÜNDƏ I is. [ fars. ] Yaymaq və yastıqlanmaq üçün müxtəlif ölçülərdə kəsilmiş və girdə şəklə salınmış xəmir parçası. Anam həmişə kündəni xırda tutur.

KÜNDƏ II is. [ fars. ] Dustaqların ayaqlarına vurulan bağ, bənd. Kündənin tozunu silin, padşahın libası bulanmasın (Ə.Haqverdiyev).

KÜLLÜ
KÜP

Digər lüğətlərdə