KARTOMETRİYA

yun. chartes – papirus vərəqi + yun. metron – ölçü

KARTOQRAM
KARVAN

Digər lüğətlərdə