KARTOQRAM

yun. chartes – papirus vərəqi + yun. gramma – yazı

KARTOF
KARTOMETRİYA

Digər lüğətlərdə