KATARXEY

yun. katarkhaios – qədimdən əvvəl

KASSİTERİT
KATOLİSİZM