KATOLİSİZM

yun. katholikos – ümumi, hamıya aid olan

KATARXEY
KAUSTOBİOLİTLƏR

Digər lüğətlərdə