KEÇƏ

Qədim türk dillərində bu sözün yerinə oyluq işlədilib, mənası “покрывало” kimi açıqlanıb. Ruslardakı войлок  sözü də həmin oyluq kəlməsi ilə qohumdur. Gö­rünür, keçə alınma sözdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KAZAN
KEÇƏL

Digər lüğətlərdə