KEÇİNMƏK

KEÇİNMƏK I f. Yaşamaq, yola getmək. Orada telefonsuz, kitabxanasız necə keçinərəm... (S.Qədirzadə).

KEÇİNMƏK II f. Ölmək. O, gecə işləyən yerdə, stolun arxasında ürək xəstəliyindən keçinmişdi (C.Bərgüşad).

KEÇİCİ
KEÇİRMƏK

Digər lüğətlərdə