KEÇMƏK

KEÇMƏK I f. Ötmək, ötüb keçmək, gəlib getmək. Qacar ayaqladı böyük İranı, Tiflisi odlara qaladı, keçdi! (S.Vurğun).

KEÇMƏK II f. Sönmək. Tez yanıb, tez söndü zülmət içində; Elə bil şam idi dünyada, keçdi (B.Azəroğlu).

KEÇMƏK III f. Getmək. Keçdi döyüşlərdə ömrümün çoxu (S.Vurğun).

KEÇİRTMƏK
KƏF

Digər lüğətlərdə