laqeyd

ihmalkar, lakayt, vurdumduymaz

lakin
laqeydlik

Digər lüğətlərdə