LİQA

\[ər.\] cущ. клас. ччин, куц, сумра.
LİKÖR
LİQAF

Digər lüğətlərdə