möhkəm

dinç, katı

möcüzə
möhlət

Digər lüğətlərdə