Mümkün ehtiyatlar

mütəxəsislərin fikrincə öyrənilməmiş süxurlarda mümkün olan neft və qaz ehtiyatları.
Müqavilə
Naftalan