Naftalan

müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilən yeganə neft növü. Bir sıra fiziki- kimyəvi xasələrinə və karbohidrogen tərkibinə görə başqa neft növlərindən fərqlənir. Naftalan nefti 200-2500C arasında qaynamağa başlayır. Mənfi 20-300C–də donur. Tərkibində 50-55% naften karbohidrogenləri, 30-35% aromatik karbohidrogenlər və 14-16% qatranlı madələr var. Naftalan neftində 0,25-0,30% kükürd və 0,24-0,26% azot olur. Tədqiqatlar nəticəsində məlum olub ki, naftalan neftinin müalicəvi təsiri, əsasən naften karbohidrogenləri ilə əlaqədardır. Naftalan nefti dünyada yalnız Azərbaycan Respublikasının Naftalan şəhərinin yaxınlığında çıxarılır.
Mümkün ehtiyatlar
Naften turşuları

Digər lüğətlərdə