MÜQƏDDƏS

Ərəb mənşəlidir, qüds sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜQAVİLƏ
MÜQƏDDİMƏ

Digər lüğətlərdə