MÜQƏDDİMƏ

Ərəbcə qədəm, təqdim, əqdəm sözləri ilə qohumdur. (“qabaq, ön” anlamı ilə bağlıdır). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜQƏDDƏS
MÜQƏSSİR

Digər lüğətlərdə