MÜRƏKKƏB

MÜRƏKKƏB I is. [ ər. ] Yazı yazmaq üçün işlədilən rəng. Qurumuş mürəkkəb qabına samovarın qırnasından su süzüb, bir kitabın arasından qələmi tapıb çıxartdı (Ə.Əylisli).

MÜRƏKKƏB II sif. [ ər. ] Çətin, qatışıq. Sualınız çox mürəkkəbdir, zatialiləri! (İ.Şıxlı).

MÜXTƏSƏR

Digər lüğətlərdə