MÜXTƏSƏR

MÜXTƏSƏR I is. [ ər. ] qram. Sadə cümlənin bir növü. Baş üzvlərdən ibarət olan sadə cümlələrə müxtəsər cümlə deyilir.

MÜXTƏSƏR II modal [ ər. ] Nəhayət, qısa olaraq. Müxtəsər, yaxşıdan yaman gəlməz; Yaxşıdan bir kəsə ziyan gəlməz (M.Ə.Sabir).

MÖHÜR
MÜRƏKKƏB

Digər lüğətlərdə