Mədən qazmaları

faydalı qazıntıları çıxarmaq üçün mədən işləri nəticəsində Yer qabığında yaradılmış süni qurğular.
Mədən işləri
Mədən vergisi