MƏXRƏC

MƏXRƏC I is. [ ər. ] fon. Danışıq üzvlərinin fəaliyyəti nəticəsində formalaşan hər səsin əmələ gəlmə yeri, artikulyasiya.

MƏXRƏC II is. [ ər. ] Kəsr xəttinin altındakı ədəd.

MƏCLİS
MƏNLİK

Digər lüğətlərdə