maarifpərvər

maarifpərvər
maarifpərəstlik
maarifpərvərlik

Digər lüğətlərdə