MAMA₂


1. məh. bax bibi.
2. dan. Ana.
Maması: – Əliş, burada niyə mürgüləyirsən? Ə.Vəliyev.

Синонимы

  • MAMA I mama bax mamaça II mama bax ana
  • MAMA bibi

Омонимы

  • MAMA MAMA I is. məh. Atanın bacısı, bibi. Mən mamagilə gedirəm. MAMA II is. Uşaq doğuzduran şəfqət bacısı

Этимология

  • MAMA “Bibi” mənasında işlədilir (bibi ərəb sözüdür), əmi sözü ilə qohumdur, “eyni döşdən süd əmən” deməkdir
MAMA₁
MAMAÇA

Значение слова в других словарях