MAMA

“Bibi” mənasında işlədilir (bibi ərəb sözüdür), əmi sözü ilə qohumdur, “eyni döşdən süd əmən” deməkdir. Molla Cümə yazır: Eşq əhlilər çəkən haray, dad olur, / Dayılı, mamalı, xalalı olmaz. / Əsli əvvəl əmə, sonra məmə kimi olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MALYAR
MAN

Значение слова в других словарях