MAMA

(Ağcabədi, Ağdam, Ağdərə, Balakən, Başkeçid, Borçalı, Böyük Qarakilsə, Cəbrayıl, Füzuli, Göyçay, İmişli, Qax, Qarakilsə, Qazax, Laçın, Mingəçevir, Şəki, Şəmkir, Tərtər, Ucar, Yevlax, Zaqatala, Zəngilan)
bibi. – Mamam oğlu əsgərdi, bir ildi gidən (Şəki); – Mamamın üç oğlu var (Ucar); – Atamızın bajısına mama deyirix’ (Qazax); – Mən mamamgilə getmişdim (Borçalı); – Mamama deyərsən ki, bizə gəlsin (Balakən); – Dədəmin bayıssı mamam olur (Yevlax); – Bizim uşaxlar mənim bajıma mama de:ir (Ağdam); – Mamamgil dünənnəri bizə:lmişdi (Zəngilan)
MAM
MAMAÇA

Значение слова в других словарях