MATERİALİZM

i. fəls. materialism; tarixi ~ historical materialism; dialektik ~ dialectical materialism; fəlsəfi ~ philosophical materialism

MATERİALİSTCƏSİNƏ
MATERİALŞÜNAS

Digər lüğətlərdə