MATERİALİZM

\[lat. materialis – maddi, real\] – idealizmə əks elmi fəlsəfi cərəyan.
MANİLİK
MATERİALİZM

Digər lüğətlərdə