MİLLƏT

\[ər.\] сущ. 1. миллет, нация; 2. девлет, уьлкве манада.
MİLLƏNMƏK
MİLLƏTÇİ

Digər lüğətlərdə