MUXTARİYYƏT

автономия
MUXTAR
MUXTARİYYƏTLİ

Digər lüğətlərdə