MUXTAR

автономный, самостоятельный
MUĞAYAT: MUĞAYAT OLMAQ
MUXTARİYYƏT

Digər lüğətlərdə