NƏTİCƏ

\[alm. Schluss, schlussats, konklusion; fr.=ing. Conclusion; lat. Conclusio; ər. زٔ جٍخ \]- verilən səbəblərdən çıxarılan hökmlər. Əgər səbəblər doğrudursa nəticələri də çox zaman doğru olur. Nəticə yalnışdırsa, səbəblər heç vaxt doğru ola bilməz.
NƏSİL
NƏZARƏT

Digər lüğətlərdə