NAƏLACLIQ

i. bax əlacsızlıq

NAƏLAC
NAFTALİN

Digər lüğətlərdə