NİŞANLAMAQ

NİŞANLAMAQ I f. İşarə etmək, qeyd etmək. Kəndə gəlmək üçün hündür çinar ağacını nişanlamışdım (Ə.Əylisli).

NİŞANLAMAQ II f. Qız və ya oğlanı adaxlamaq. Yalnız gələndən sonra öyrəndi ki, qızı nişanlayıblar (C.Bərgüşad).

NİŞAN
NİŞANLI

Digər lüğətlərdə