NİŞAN

NİŞAN I is. [ fars. ] İşarə, qeyd. Nişan aldım, kaman atdım; Dəydi oxum daşa, könül (M.Müşfiq).

NİŞAN II is. [ fars. ] Adaxlama. Nişan taxılmadan gəzir, dolanır; Görəndə adamın qanı bulanır (M.Müşfiq).

NİŞAN III is. [ fars. ] Fərqlənmə üçün verilən bəzəkli məmulat.

NİŞAN IV is. [ fars. ] Əlamət. Sükut razılıq nişanıdır (S.Rəhman).

NƏTİCƏ
NİŞANLAMAQ

Digər lüğətlərdə