OĞRU-ƏYRİ

i. bax oğru I

OĞRU
OĞRUBAŞI

Digər lüğətlərdə