OBYEKTİV¹

\[lat. objectivus-şeyə aid olan\] прил. объектив (1. объективный (инсандин мукьуфдилай къерехда ва адлай аслу тушиз дуьньяда авазвай); 2. терефкарвал авачир, са патазни майилвал авачир, бейтереф, гъаразсуз; obyektiv nəticə объектив нетижа); ** obyektiv reallıq (gerçəklik) объектив реалвал (герчеквал) (инсандин мукьуфдилай къерехда ва адалай аслу тушиз авазвай гьар са затӀ).
OBYEKT
OBYEKTİV²

Digər lüğətlərdə