OBYEKTİV

\[alm. Objektiv; fr. Objective; osm. tr. afaki; ing. Objective; ər. شى \] – obyektlə əlaqəsi olan, onunla həmahəng olan. Fərdin şəxsi görüşündən asılı olmayan. Yaxud ümumiyyətlə hər növ düşüncə tərzinə uyğun gələn.
OBYEKT
OBYEKTİVLİK

Digər lüğətlərdə