OBYEKTİV

I. i. fot. object glass, objective, lens

II. s. 1. objective; ~ səbəblər valid / objective reasons / conditions; ~ varlıq objective reality; ~ həqiqət objective truth; 2. unbias(s)ed; ~ münasibət unbias(s)ed attitude

OBYEKT
OBYEKTİVCƏSİNƏ

Digər lüğətlərdə