on

sy. dix ; ~ qat artırma découplement m ; ~ qat artırmaq découpler vt ; ~ dəfə dix fois ; ~ yaşlı âgé, -e de dix ans ; yanvarın onu le dix janvier

Omsk
on-on

Digər lüğətlərdə