ora

zərf. y, là, là-bas ; ~ gedin allez-y, allez là-bas ; bu kitabı ~ qoyun mettez là ce livre ; ~ və geriyə (bilet haqqında) aller et retour ; ~ bura gəzişmə les allées et venues continuelles ; elə mən də ~ gedirəm et moi aussi j’y vais

◊ onun yolu elə ~dır il n’a que ce qu’il mérite

optimizm
ora-bura

Digər lüğətlərdə