ORA

zərf (bəzən əvəzlik mənasında işlənir). O yer.
Ora nə yaxşı yerdir? Ora haçan gedəcəksən? – Keçdi çox illər, olmadı orda; Bir müsafir gəlib sirab olsun. A.Səhhət.
[Sultan bəy:] Srağagün həkim Mirzə Hüseynə deyirəm ki, oram ağrıyır. Ü.Hacıbəyov.

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • ORA ORA – BURA Orada həyat başqa, burada isə bambaşqadır (M.S.Ordubadi)
OPTİMİ́ZM
ORA-BURA

Digər lüğətlərdə