OXU

I
сущ.
1. чтение (умение читать, навыки в чтении). Oxu qaydaları правила чтения, bədii oxu художественное чтение, oxu mədəniyyati культура чтения
2. oxular чтения. Vinoqradov oxuları виноградовские чтения (памяти известного языковеда В. В. Виноградова); см. qiraət
I
(2)
II
прил. читальный. Oxu zalı читальный зал (читальня)
OXŞƏKİLLİ
OXU-YAZI

Digər lüğətlərdə