OXU

I. i. reading; sürətli ~ cursory reading; şer ~su recitation; sakit / səssiz ~ silent reading

II. s. reading; ~ zalı reading-hall, reading-room

OXŞƏKİLLİ
OXUCU

Digər lüğətlərdə