OY

OY I f. Qazmaq, eşmək. Əncir ağacının dibini xeyli oydular, amma bir şey əldə etmədilər.

OY II nida Ağrı, iztirab, kədər, qüssə məqamında işlədilir. Oy, oy, oy... Ay allahı sevən, balam öldü (Ə.Haqverdiyev).

OVMAQ
OYMAQ

Digər lüğətlərdə