OYMAQ

OYMAQ I is. İcma, kənd, oba. Pristav, naçalnik gələndə kəndə; Obanı, oymağı vururlar bəndə (Aşıq Ələsgər).

OYMAQ II is. Tıxac, çarxların içərisində sürtünməni azaltmaq üçün metal borucuq və halqa.

OYMAQ III is. Üskük. İynə, oymaq, çarqat, ənlik, kirşan alan!.. – deyə bağıraraq dolaşdı (H.Nəzərli).

OY
OYNAQ

Digər lüğətlərdə