peyğəmbər

peygamber

peyda olmaq
peyin

Digər lüğətlərdə